پلاسماجت بالابر پزشکی اصلاح پلک

سیستم مراقبت از پوست دقیق OPTE

CO2 fractional laser HP06plus

رای شماره ۲۳۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۴/۵۱۸/د-۲۰ /۹ /۱۳۹۲ دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

Liftron TherMatrix